TARIFAT DHE KUSHTET E TRANSPORTIT

Tarifa ose kostoja e transportit varet nga pesha e kutisë dhe zona e banimit e konsumatorit.

Për më shumë informacion na kontaktoni në067 40 07 701


Sipër